ניהול מקצועי של סכסוכי גירושין מורכבים

עו"ד רן רייכמן, מומחה לדיני משפחה, מדבר על המגמה של הרחבת סמכויות בתי משפט למשפחה לתחום דיני החברות, כאשר אחד או שני הצדדים הם בעלים של חברה משפחתית, ומספר על המאמץ שהוא עושה לסייע ללקוחותיו לקבל החלטות רציונליות בסכסוכים יצריים, כדי להימנע מפגיעה בחברה המשפחתית | גלית שפיר

סכסוכי גירושין מתאפיינים במאבקים יצריים על משמורת ילדים, חלוקת הרכוש והמזונות. העניינים מורכבים עוד יותר כאשר אחד מהצדדים או שני בני הזוג הם בעלים של חברה משפחתית.
"השאלות השכיחות עימן אני מתמודד יום-יום בבית משפט נוגעות בין היתר בשאלה:  האם בן הזוג רשאי לקבל חלק מהחברה אשר הון המניות המונפקות בה רשום ע"ש בן הזוג האחר? כמו כן, מה זכויותיו של בן הזוג בחברה שאינה רשומה על שמו אשר בן הזוג האחר ייסד לפני הנישואין והחברה הושבחה במהלך הנישואין", מספר עו"ד רן רייכמן, בעלים של אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום דיני משפחה, צוואות וירושות, על האתגרים המקצועיים הכרוכים בניהול סכסוכי גירושין מורכבים.
לדברי עו"ד רייכמן, התשובות לשאלות הללו טמונה בזהות הערכאה שתנהל את תיק הגירושין – בית הדין הרבני או ביהמ"ש למשפחה. הנטייה של בתי הדין הרבניים היא לראות בחברה "אישיות משפטית נפרדת" ועל-פי-רוב אינם מאפשרים לאישה לקבל סעדים וצווים כנגד החברה. לעומת זאת, בתי המשפט למשפחה, אינם מאפשרים לבן הזוג המחזיק בזכויות בחברה (לרוב הבעל) להסתתר באופן מלאכותי מאחורי החברה בשם עקרון "האישיות המשפטית הנפרדת של החברה" והחברה מצורפת לרוב להליך המשפטי המתנהל. בית המשפט מצרף את החברה בזהירות, כאשר הוא מקפיד כי צווים שיינתנו כנגדה לא יכבידו על פעילותה העסקית השוטפת. כתוצאה מכך, בית משפט למשפחה מאשר להיכנס לקרביים של החברה ומאשר לקבל נתונים כספיים, לרבות דוחות כספיים של החברה, חוזים בהם היא קשורה וכל מסמך רלוונטי המעיד על שוויה של החברה. התוצאה היא ששופטי משפחה מכריעים בסכסוכים בחברות ובעסקים ששוויים עשרות מיליונים.
מנגנונים לניהול החברה
תופעה שכיחה נוספת הינה כי בן הזוג המחזיק במניות החברה, בצעד טקטי ומלאכותי, מבצע מהלכים יזומים כדי להפחית "בכוונת מכוון" את שווי החברה וזאת כנגד האינטרסים של החברה עצמה, והכל על מנת להקטין את החלק המגיע לבן הזוג האחר בחברה במסגרת איזון המשאבים.
מהי, אם כן, האסטרטגיה הנכונה לניהול תיקים של סכסוכי גירושין, במקרים בהם אחד מבני הזוג מנהל חברה מצליחה?
"הכל מסכימים כי האינטרס משותף של שני הצדדים הינו כי החברה המשפחתית, שעד לפרוץ הסכסוך המשפחה כולה נהנתה משגשוגה, ינתקו את האמוציות האישיות ויקפידו על כך שההליכים המשפטיים לא יביאו לקריסת החברה, או לשיתוק פעילותה העסקית. לפיכך, יש לבחור באסטרטגיה נכונה, תוך זיהוי האינטרסים של הצד אותו אני מייצג, היינו – איזון בין צרכי הלקוח תוך שמירת ערך ופעילות החברה. בתיק גדול שניהלתי לאחרונה ניסתה האישה לקבל צווים אגרסיביים כנגד פעילותה של החברה המשגשגת שהייתה בבעלות מרשי. זיהיתי כי היעתרות לבקשת האישה תביא לשיתוק החברה, שיקפתי טענות אלה לבית המשפט ובית המשפט הסכים ודחה את ניסיונות האישה".
מה קורה כשהחברה מנוהלת במשותף על-ידי שני בני הזוג?
״סכסוך גירושין כאמור הינו סכסוך יצרי, כאשר אותן אמוציות משפיעות לא פעם על דרך קבלת ההחלטות של בני הזוג. כאשר מדובר בניהול חברה משפחתית, קבלת החלטות המתבססת על אמוציות, ללא יישוב ושיקול דעת, הינה דרך ניהול מסוכנת, אשר עלולה להביא לפגיעה בחברה. לפיכך הדבר החשוב ביותר הינו לקבוע כי בני הזוג אשר לא יכולים לחיות תחת אותה קורת גג אחת בלית ברירה יצטרכו ללמוד כיצד לנהל יחדיו את החברה למרות האמוציות, וככל שלא יגיעו להסכמות ניתן לפנות לבית המשפט אשר יקבע מנגנונים לניהול החברה, פיקוח על פעילותה ובמקרים מתאימים אף מינוי מנהל מיוחד, ניטרלי, אשר יפעל לטובת החברה".
הצפה של המקצוע
עו״ד רן רייכמן הוא בעל 18 שנות ניסיון ומשרדו נמנה על המשרדים המובילים בתחום דיני משפחה וירושה. בתשובה לשאלה מה נדרש על מנת להצליח בניהול של תיקים  בענייני משפחה, משיב עו"ד רייכמן כי ״לעו״ד לענייני משפחה נדרש ידע רחב בכל תחומי דיני המשפחה, חברות ודיני חוזים והכל תוך גילוי רגישות והבנה שלא מדובר רק בתיק משפטי, אלא בתיקים שמעורבים בהם אנשים שאתה אחראי לגורלם. אך לא די בכך כדי להביא להצלחת התיק – יש לזהות בכל תיק מהו החוסן המשפטי של הלקוח אותו אתה מייצג, או נקודת החולשה המשפטית של הצד האחר, וזאת לצורך סיום מהיר ומוצלח של התיק".
במה השתנתה זירת המשפט ב-20 שנים אחרונות ?
״לדאבוני הרב יש כיום הצפה של המקצוע. מדי שנה נפלטים לשוק אלפי עורכי דין שמתקשים למצוא עבודה ופותחים מייד משרד עצמאי, ללא כל ניסיון קודם, מה שמביא הן לירידה בטיב השירות והן לטיפול מקצועי רשלני, שאף גורם לנזק ללקוח במקרים מסויימים. תופעה נוספת שאנו עדים לה בשנים אחרונות היא גיוס של לקוחות דרך הרשתות החברתיות, בעיקר בקרב עורכי דין הצעירים״.
מה ההמלצה שלך לצעירים שסיימו משפטים ורוצים לפתוח משרד עצמאי?
״ההצלחה כיום, במיוחד בקרב הדור הצעיר, משולה לתוכנית ריאליטי. בדור הזה קיימת נטייה לחשוב כי ההצלחה בטוחה ומהירה, אך לא כך הדברים. בניית עסק פרטי היא עבודה קשה יומיומית שמחייבת השקעה אינסופית בכל לקוח״.
מהי ההמלצה שלך לצעירים שסיימו משפטים ורוצים לפתוח משרד עצמאי?
״ההצלחה כיום, בייחוד בקרב הדור הצעיר, משולה לתוכנית ריאליטי. בדור זה קיימת נטייה לחשוב כי ההצלחה בטוחה ומהירה, אך לא כך הדברים. קודם כל, בניית משרד היא עבודה קשה, יום-יומית ותובענית, שמחייבת השקעה אין-סופית בכל לקוח. מעל הכל, על עורכי הדין לזכור את השליחות שלה הם מחוייבים – לעזור לאנשים".